Nieuwsbrief 2023-01-17

Beste leden,

Goed nieuws!

We kunnen weer douchen na het zwemmen, dat is goed nieuws dus.

Echter zijn er wel nieuwe regels aan gekoppeld waar we ons aan dienen te houden.

Citaat van bericht zwembad Steinerbos:

Beste allemaal,

Vanaf vandaag dinsdag 17 januari 2023 staan de douches weer aan, gezien

de hoge energieprijzen zijn er wel spelregels.

  • Elke doelgroep/ vereniging heeft 15 minuten afspoeltijd aan het einde van de activiteit/ training.

( b.v.: 18:00u einde tijd doelgroep/ training, afspoeltijd tot 18:15 u)

  • Lesgevers/ Trainers bewaken deze spelregels

Medewerkers grijpen in daar waar nodig, wij gaan ervan uit dat dit niet

nodig zal zijn.

Wij hopen op jullie begrip en medewerking.

Einde citaat

Dus concreet, douchen kan weer, maar niet langer dan 15 minuten vanaf einde zwemtijd.

Hopen jullie hiermee duidelijkheid omtrent het douchen te hebben gegeven.

Met vriendelijke groeten,

namens het bestuur

Irma, Marjo, Annemie en Norbert

Nieuwsbrief 2023-01

Beste leden,

Uiteraard op de eerste plaats iedereen een zeer gelukkig en vooral gezond 2023 toegewenst!

Na een jaar 2022 te hebben afgerond met een geweldig kerstdiner zitten we inmiddels al, middels een knallende overgang, in het nieuwe jaar.

En zoals eerder in de nieuwsflits in december vermeld, hebben we op maandag 2 januari al een “nieuwjaarsduik” in onze versie gehad om het nieuwe zwemseizoen in te gaan.

Ongeacht de inflatie en hogere kosten blijft de prijs van de jaarcontributie ongewijzigd op € 65,– voor 2023 gelijk aan het bedrag zoals het was voor de coronaperioden.

We zouden het fijn vinden als aan dit bedrag vóór 1 februari 2023  voldaan wordt naar de rekening van onze vereniging.

Niet-leden die onze vereniging graag ondersteunen met een bedrag van  € 10,–   kan men dit op hetzelfde bankrekeningnummer overboeken.

Contributie kan overgeboekt worden op rekeningnummer IBAN NL22RABO0310142997 t.n.v. GSV Het Maasland met de omschrijving “contributie 2023 voornaam + achternaam”.

Niet-leden kunnen in de omschrijving vermelden “Steun2023 voornaam + achternaam”.

Zijn er nog vragen, dan horen wij dat als bestuur graag.

Alvast bedankt voor jullie medewerking in deze.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Irma, Marjo, Annemie en Norbert

Contributie

De jaarcontributie voor 2024 bedraagt € 70,–

Borg

Voor de zwempas moet eenmalig een borg betaald worden van € 7,50. Bij beëindiging van het lidmaatschap dient de pas te worden ingeleverd en wordt de borg terugbetaald.

Bij verlies van de zwempas dient dit direct bij het secretariaat te worden gemeld. Er wordt dan een nieuwe zwempas verstrekt waarvoor wederom een borg van € 7,50 dient te worden betaald.

Nieuwsbrief 2022-10

Beste leden,

We willen enkele zaken even onder de aandacht brengen.

Zwembad

Helaas vanwege energiebesparende maatregelen kunnen wij NIET meer douchen in het zwembad tenzij wij fors meer gaan betalen. In COVID tijd was douchen helaas ook niet mogelijk. Wij zijn niet blij met het besluit van het zwembad maar wij begrijpen dit uiteraard. De energieprijzen rijzen immers de pan uit.

Een ander punt qua zwembad is dat wij helaas constateren dat onze leden steeds vroeger naar het zwembad komen. Vaak al meer als 30 minuten voor les aanvang. Wij vragen een ieder nogmaals nadrukkelijk om op zijn vroegst 15 minuten voor aanvang zwemmen in de hal te zijn.

Gelieve de zwemzaal ook niet eerder als 5 minuten voor aanvang te betreden. Dit om de voorgaande lessen niet te verstoren. Bovendien wordt de kans op COVID besmettingen ook aanzienlijk verkleind als we niet in grote getalen “langdurig” bijeen zitten in de hal.

Kerstdiner

Als COVID geen roet in het eten gooit zal ons jaarlijk terugkerende kerstdiner plaats vinden op zaterdag 10 december in het Maaslandcentrum in Elsloo Hiervoor krijgt u nog een uitnodiging in de loop van de komende weken.

Clubblad

Wij zouden ontzettend blij zijn als leden ons materiaal doen toekomen voor het clubblad. Hier gaan wij langzaam weer mee opstarten. Dus hebt u iets leuks te melden, een leuk verhaal, wilt u iets kwijt. Laat het Irma of het secretariaat effe weten.

Bestuur

Wij zouden het fijn vinden als er mensen zijn die het bestuur willen versterken. Vele handen maken immers licht werk. Voor info “schiet” Irma effe aan.

Met vriendelijke groeten,

Norbert, Marjo, Annemie, Yvonne en Irma