Nieuwsflits 2024-04-25

Beste leden,

Op zaterdag 22 juni om 13.00 u vindt onze zomerafsluiting plaats.

Deze zal worden gehouden in de vorm van een ‘Jeu de boule-middag’ bij vereniging ‘Ummer d’r Bie’ Platijkweg 2 in Stein.

Wilt u graag deelnemen dan kunt u zich opgeven vóór 15 juni via de mail of bij het zwembad.

De eigen bijdrage voor deze activiteit is € 5,-  U krijgt hiervoor 2 consumpties aangeboden.

De bijdrage kunt u overmaken op rek.nr. NL 22RABO0310142997 onder vermelding van ‘Jeu de boule’.

Uw aanmelding is pas definitief als er betaald is. Er is geen teruggave bij afmelding!

Met vriendelijke groet

Het bestuur