Nieuwsflits 2024-05-24

Jeu de Boules, asfaltonderhoud Stadhouderslaan en mededeling Irma

Beste leden,

Helaas heeft niet iedereen het nieuws over de zomerafsluiting ontvangen. Voor sommigen een herinnering en voor anderen een mogelijkheid tot aanmelden voor de Jeu de boules-middag. Tevens vragen wij uw aandacht voor het asfaltonderhoud Stadhouderslaan en een mededeling van Irma.

Op zaterdag 22 juni om 13.00 uur vindt onze zomerafsluiting plaats.

Deze zal worden gehouden in de vorm van een ‘Jeu de boules-middag’ bij vereniging ‘Ummer D’r Bie’, Platijkweg 2 te Stein.
De eigen bijdrage voor deze activiteit is € 5,– per deelnemer. U krijgt hiervoor twee consumpties aangeboden.
Wilt u graag deelnemen dan kunt u zich opgeven via de mail of bij het zwembad op de maandagavond, VOOR 15 juni aanstaande.

De bijdrage kunt u overmaken op bankrekening NL22 RABO 0310 1429 97 onder
vermelding van ‘Jeu de boules en uw naam’. Uw aanmelding is pas definitief als er betaald is. Bij afmelding is er GEEN teruggave.

Asfaltonderhoud Stadhouderslaan

In opdracht van de Gemeente Stein start Kurvers Wegenbouw vanaf 27 mei met onderhoudswerkzaamheden aan de Stadhouderslaan. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 12 juli.

De werkzaamheden worden in twee fases uitgevoerd:

·        Fase 1 loopt vanaf de Dross J. Van Kesselstraat tot voor de inrit van KDV ’t Steyntje. Start maandag 27 mei tot en met 3 juli.

·        Fase 2 loopt vanaf kinderdagverblijf ’t Steyntje tot aan het tankstation. Start werkzaamheden 4 juli tot en met 12 juli.

Omleiding:

·        Verkeer wordt omgeleid via de Dross J. van Kesselstraat – Heerstraat Noord – Heidekapweg.

·        Fietsverkeer wordt alleen tijdens fase 1 omgeleid. Tijdens de uitvoering van fase 1 zal fase 2 bereikbaar blijven via de rotonde Stadhouderslaan – Napoleonsbaan.

Voor een afbeelding betreffende de omleiding auto’s en fietsers, zie de meegestuurde bijlage.

In het kort:

>  Als u met de auto komt aanrijden via Mauritsweg en dan langs de tennisbanen.

Of

>  U kunt de auto parkeren als u via de Dieterenstraat rijdt en de auto neerzet op de oude parkeerplaats van het afgebroken zwembad of achterzijde van het scouting gebouw. In dit geval loopt u voor zalencentrum Vivaldi en aan de achterzijde van het gemeentehuis langs.

In beide gevallen komt u dan bij het zwembad uit.

Mededeling Irma

Bij mij is afgelopen week kwaadaardige borstkanker ontdekt. Ik zal op korte termijn een langdurig traject ingaan van chemotherapie, operatie, weer chemo en bestraling. Sta dus niet versteld als ik mogelijk er iets minder florissant uit ga zien (lees kaal wordt) of in een wat minder goede bui ben. Schroom niet en stel gerust uw vragen indien er vragen zijn. Ik sta er heel positief in en kom gerust indien u wat wilt weten.

Namens de activiteitencommissie en het bestuur,

met vriendelijke groet, 

Ann Penders

Secretaris GSV Het Maasland