Uitnodiging voor het Kerstdiner

Op zaterdag 9 december om 13 uur is het zover! (Inloop vanaf 12.30 uur).

Ons jaarlijkse 3 gangen kerstdiner staat weer gepland in het:

Maaslandcentrum, Burgemeester Maenenstraat 45, 6181 EA Elsloo

Wil je erbij zijn? Geef je dan op door dit formulier af te geven aan een van de bestuursleden.

We hopen op een grote opkomst!

Bij het hoofdgerecht van dit diner kun je kiezen uit gratin of frietjes.

Kosten: € 18,50 (gratin)/ € 21,– (frietjes)

Introduce: €26,– (gratin)/ €28,50 ((frietjes)

Wil je alsnog graag extra frietjes, dus ook bij de gratin, dan dient u €2,50 p.p. extra over te maken.

Maak het bedrag over op het volgende bankrekeningnummer:

NL22RABO 0310 1429 97 t.n.v. GSV Het Maasland

onder vermelding van uw naam en kerstdiner 2023 en uw voorkeur.

Opgeven uiterlijk 30 november 2023

Namens het bestuur, alvast een fijne kerst en een gezond 2024

———————————————————————————–

Voor- en achternaam:………………………………….

Normaal*/speciaal dieet*/Vegetarisch*/frietjes*

*Omcirkelen wat van toepassing is.