Nieuwsflits 2024-01-09

Beste leden,

 Het nieuwe jaar is inmiddels al een poosje bezig en nogmaals wensen wij als bestuur jullie een zeer gelukkig maar vooral gezond 2024 toe!

 Met een nieuw jaar hebben we ook al wat aandachtspunten voor jullie.

Contributie:

De contributie bedraagt voor 2024 liefst €70,— Gelieve deze voor 1 februari 2024 over te maken naar : Bankrekeningnummer NL22 RABO 0310 1429 97 t.n.v Gehandicaptensportvereniging Het Maasland

Nogmaals verzoek: 

Mensen van de 1e doelgroep NIET voor 18.45 uur te komen. Men mag 10 minuten voor aanvang doorlopen naar de kleedruimtes. Mensen van de 2e doelgroep NIET voor 19.30 uur te komen. Men mag pas om 19.35 uur doorlopen naar de kleedruimtes. 

Dit i.v.m. anders het verstoren van de lessen. Hoe meer mensen er al op de banken langs de kant zitten hoe harder er gepraat wordt. Dit wordt door de mensen in het water als ook voor de instructeurs als vervelend ervaren.

Afmelden:

Indien men om welke reden dan ook niet kan komen, meld u dan even af, dit kan

  • via de website: www.gsvhetmaasland.nl via het contactformulier
  • via het secretariaat: secretariaatgsv@gmail.com
  • Het mag ook via de app van Irma 06-82476082

Persoonlijke omstandigheden:

Zijn er bijzonderheden, zoals o.a. ziekenhuisopname, langdurig ziek zijn of afwezig zijn, huwelijk, trouwen of geboorte laat het ons even weten.

Agenda voor de komende tijd:

  • Maandag 5 februari is ons traditioneel carnavalszwemmen, u mag verkleed komen zwemmen, dit is uiteraard NIET verplicht maar wel erg leuk. Voor de best verkleed persoon per bad is er een leuke attentie.
  • Maandag 12 februari is er GEEN zwemmen, het zwembad is dan gesloten (Carnavalsmaandag)
  • Maandag 1 april is er GEEN zwemmen, het zwembad is dan gesloten (Paasmaandag)
  • Maandag 20 mei is er GEEN zwemmen, het zwembad is dan gesloten (Pinkstermaandag)

Met betrekking tot de datum voor de jaarvergadering zal deze nog nader bepaald worden, jullie worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur G.S.V. Het Maasland