Nieuwsflits 2024-06-04

Jeu de Boules, zomervakantie, ijs eten en bestuur

Jeu de Boules
Opgave is nog mogelijk voor de Jeu de Boules middag op 22 juni tot 15 juni aanstaande. Zie voor details de vorige nieuwsflits.

Zomervakantie
De zomervakantie komt eraan; van 6 juli t/m 18 augustus 2024! Dan is het niet mogelijk om op de maandag te zwemmen met GSV Het Maasland.

 • De laatste keer dat u kunt komen zwemmen is op maandagavond 1 juli.
 • Na de zomerstop bent u weer welkom op maandagavond 19 augustus.
  IJsboerderij Catsop
  Hallo leden van GSV Het Maasland,

IJs eten

IJsboerderij Catsop

Op maandag 19 augustus start het nieuwe zwemseizoen.

Dit willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan.
Hierbij nodigen wij jullie uit voor onze seizoensopening:
“Een ijscoupe gevuld met vakantieverhalen”

Datum: maandag 19 augustus 2024
Locatie: Ijsboerderij Catsop, op den Dries 4 te Elsloo.
Tijd: na de zwemles.

Voor deze activiteit is er een selectie gemaakt. U kunt kiezen uit verschillende opties:

 • Optie 1: wafel, fruit en slagroom + koffie of cappuccino
 • Optie 2: ijscoupe aardbeien
 • Optie 3: mokka karamel
 • Optie 4: choco de luxe

De eigen bijdrage bedraagt € 5,00 per persoon. Dit mag u overmaken op rekeningnummer:

 • NL22 RABO 0310 1429 97 t.n.v. GSV Het Maasland.
  o Onder vermelding van uw naam.
  o En geef hierbij aan voor welke optie u kiest.

De aanmelding kan tot en met 11 augustus 2024. Uw aanmelding is pas definitief als de bijdrage is betaald. (Bij latere afmelding is er GEEN geldteruggave.)

Wij wensen u een fijne vakantie toe!
Namens de activiteitencommissie en het bestuur.

Bestuur
Norbert Zeegers heeft de taken als secretaris overgedragen, vandaar dat we u op de hoogte brengen van de huidige samenstelling van het bestuur.
Bestuur GSV Het Maasland

Irma Janssen – Jansen Voorzitter 06 8247 6082
Ann Penders Interim secretaris 06 2527 6910 secretariaatgsv@gmail.com Piëtro Janssen Penningmeester
Annemie Benton – Wolffs Bestuurslid
Jacques Rietbergen Bestuurslid
Jeanny Wanten Bestuurslid
Marjo van Kuyck Bestuurslid

Belangrijke data 2024
22 juni Jeu de Boules
1 juli Laatste keer zwemmen voor de zomerstop
19 augustus Eerste keer zwemmen na de zomerstop
19 augustus IJs eten
15 oktober Bloemschikken
14 december Kerstdiner

Met vriendelijke groet,
Ann Penders

Interim Secretaris GSV Het Maasland
06 2527 6910

Nieuwsflits 2024-05-24

Jeu de Boules, asfaltonderhoud Stadhouderslaan en mededeling Irma

Beste leden,

Helaas heeft niet iedereen het nieuws over de zomerafsluiting ontvangen. Voor sommigen een herinnering en voor anderen een mogelijkheid tot aanmelden voor de Jeu de boules-middag. Tevens vragen wij uw aandacht voor het asfaltonderhoud Stadhouderslaan en een mededeling van Irma.

Op zaterdag 22 juni om 13.00 uur vindt onze zomerafsluiting plaats.

Deze zal worden gehouden in de vorm van een ‘Jeu de boules-middag’ bij vereniging ‘Ummer D’r Bie’, Platijkweg 2 te Stein.
De eigen bijdrage voor deze activiteit is € 5,– per deelnemer. U krijgt hiervoor twee consumpties aangeboden.
Wilt u graag deelnemen dan kunt u zich opgeven via de mail of bij het zwembad op de maandagavond, VOOR 15 juni aanstaande.

De bijdrage kunt u overmaken op bankrekening NL22 RABO 0310 1429 97 onder
vermelding van ‘Jeu de boules en uw naam’. Uw aanmelding is pas definitief als er betaald is. Bij afmelding is er GEEN teruggave.

Asfaltonderhoud Stadhouderslaan

In opdracht van de Gemeente Stein start Kurvers Wegenbouw vanaf 27 mei met onderhoudswerkzaamheden aan de Stadhouderslaan. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 12 juli.

De werkzaamheden worden in twee fases uitgevoerd:

·        Fase 1 loopt vanaf de Dross J. Van Kesselstraat tot voor de inrit van KDV ’t Steyntje. Start maandag 27 mei tot en met 3 juli.

·        Fase 2 loopt vanaf kinderdagverblijf ’t Steyntje tot aan het tankstation. Start werkzaamheden 4 juli tot en met 12 juli.

Omleiding:

·        Verkeer wordt omgeleid via de Dross J. van Kesselstraat – Heerstraat Noord – Heidekapweg.

·        Fietsverkeer wordt alleen tijdens fase 1 omgeleid. Tijdens de uitvoering van fase 1 zal fase 2 bereikbaar blijven via de rotonde Stadhouderslaan – Napoleonsbaan.

Voor een afbeelding betreffende de omleiding auto’s en fietsers, zie de meegestuurde bijlage.

In het kort:

>  Als u met de auto komt aanrijden via Mauritsweg en dan langs de tennisbanen.

Of

>  U kunt de auto parkeren als u via de Dieterenstraat rijdt en de auto neerzet op de oude parkeerplaats van het afgebroken zwembad of achterzijde van het scouting gebouw. In dit geval loopt u voor zalencentrum Vivaldi en aan de achterzijde van het gemeentehuis langs.

In beide gevallen komt u dan bij het zwembad uit.

Mededeling Irma

Bij mij is afgelopen week kwaadaardige borstkanker ontdekt. Ik zal op korte termijn een langdurig traject ingaan van chemotherapie, operatie, weer chemo en bestraling. Sta dus niet versteld als ik mogelijk er iets minder florissant uit ga zien (lees kaal wordt) of in een wat minder goede bui ben. Schroom niet en stel gerust uw vragen indien er vragen zijn. Ik sta er heel positief in en kom gerust indien u wat wilt weten.

Namens de activiteitencommissie en het bestuur,

met vriendelijke groet, 

Ann Penders

Secretaris GSV Het Maasland

Afsluiting Stadhouderslaan

Vrijdag 24 mei 2024

In opdracht van de Gemeente Stein start Kurvers Wegebouw vanaf 27 mei met onderhoudswerkzaamheden aan de Stadhouderslaan. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 12 juli.

Fases

De werkzaamheden worden in twee fases uitgevoerd:

 • Fase 1 loopt vanaf de Dross j. Van Kesselstraat tot voor de inrit van KDV ’t Steyntje. Start maandag 27 mei tot en met 3 juli.
 • Fase 2 loopt vanaf kinderdagverblijf ’t Steyntje tot aan het tankstation. Start werkzaamheden 4 juli tot en met 12 juli.

Omleiding

Verkeer wordt omgeleid via de Dross j. van Kesselstraat – Heerstraat Noord – Heidekampweg. Fietsverkeer wordt alleen tijdens fase 1 omgeleid. Tijdens de uitvoering van fase 1 zal fase 2 bereikbaar blijven via de rotonde Stadhouderslaan – Napoleonsbaan.

Omleiding auto’s

Omleiding fietsers

Nieuwsflits 2024-04-25

Beste leden,

Op zaterdag 22 juni om 13.00 u vindt onze zomerafsluiting plaats.

Deze zal worden gehouden in de vorm van een ‘Jeu de boule-middag’ bij vereniging ‘Ummer d’r Bie’ Platijkweg 2 in Stein.

Wilt u graag deelnemen dan kunt u zich opgeven vóór 15 juni via de mail of bij het zwembad.

De eigen bijdrage voor deze activiteit is € 5,-  U krijgt hiervoor 2 consumpties aangeboden.

De bijdrage kunt u overmaken op rek.nr. NL 22RABO0310142997 onder vermelding van ‘Jeu de boule’.

Uw aanmelding is pas definitief als er betaald is. Er is geen teruggave bij afmelding!

Met vriendelijke groet

Het bestuur

Aankondiging Algemene Ledenvergadering

Beste leden,

Zoals ieder jaar zal er ook dit jaar weer een jaarvergadering plaatsvinden en wel op dinsdag 2 april aanstaande. (dag naar paasmaandag)

Agenda Jaarvergadering GSV

Datum:      2 april 2024

Locatie:     scoutinggebouw Stein, Dieterenstraat 5, 6171 JK Stein

Punten:

1.     Opening

2.     Notulen jaarvergadering 2023

3.     Financieel verslag 2023

4.     Decharge penningmeester

5.     Nieuwe kas-commissielid + reserve lid

6.     Vaststellen contributie volgend jaar

7.     Afscheid Norbert Zeegers als secretaris

8.     Wie wil het secretariaat overnemen?

9.     (Her)Verkiezing bestuursleden 

10.  Activiteitencommissie

11.  Mededelingen

12.  Rondvraag

13.  Afsluiting

Meld u s.v.p. Voor 25 maart aan, dit i.v.m. het regelen van de vergadering.

Als bestuur hopen we op een goede opkomst!

Met vriendelijke groet,

Bestuur GSV het Maasland

Nieuwsflits 2024-01-09

Beste leden,

 Het nieuwe jaar is inmiddels al een poosje bezig en nogmaals wensen wij als bestuur jullie een zeer gelukkig maar vooral gezond 2024 toe!

 Met een nieuw jaar hebben we ook al wat aandachtspunten voor jullie.

Contributie:

De contributie bedraagt voor 2024 liefst €70,— Gelieve deze voor 1 februari 2024 over te maken naar : Bankrekeningnummer NL22 RABO 0310 1429 97 t.n.v Gehandicaptensportvereniging Het Maasland

Nogmaals verzoek: 

Mensen van de 1e doelgroep NIET voor 18.45 uur te komen. Men mag 10 minuten voor aanvang doorlopen naar de kleedruimtes. Mensen van de 2e doelgroep NIET voor 19.30 uur te komen. Men mag pas om 19.35 uur doorlopen naar de kleedruimtes. 

Dit i.v.m. anders het verstoren van de lessen. Hoe meer mensen er al op de banken langs de kant zitten hoe harder er gepraat wordt. Dit wordt door de mensen in het water als ook voor de instructeurs als vervelend ervaren.

Afmelden:

Indien men om welke reden dan ook niet kan komen, meld u dan even af, dit kan

 • via de website: www.gsvhetmaasland.nl via het contactformulier
 • via het secretariaat: secretariaatgsv@gmail.com
 • Het mag ook via de app van Irma 06-82476082

Persoonlijke omstandigheden:

Zijn er bijzonderheden, zoals o.a. ziekenhuisopname, langdurig ziek zijn of afwezig zijn, huwelijk, trouwen of geboorte laat het ons even weten.

Agenda voor de komende tijd:

 • Maandag 5 februari is ons traditioneel carnavalszwemmen, u mag verkleed komen zwemmen, dit is uiteraard NIET verplicht maar wel erg leuk. Voor de best verkleed persoon per bad is er een leuke attentie.
 • Maandag 12 februari is er GEEN zwemmen, het zwembad is dan gesloten (Carnavalsmaandag)
 • Maandag 1 april is er GEEN zwemmen, het zwembad is dan gesloten (Paasmaandag)
 • Maandag 20 mei is er GEEN zwemmen, het zwembad is dan gesloten (Pinkstermaandag)

Met betrekking tot de datum voor de jaarvergadering zal deze nog nader bepaald worden, jullie worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur G.S.V. Het Maasland

Nieuwsflits 2023-12-02

Beste leden,

Het kerstdiner

Nog eventjes en we komen weer samen voor een heerlijk kerstdiner!

We hebben nog even wat aanvullende info voor jullie.

 • Leden die gekozen hebben voor het diner met rietjes krijgen een blauwe bon bij aankomst in het Maaslandcentrum.
 • De consumptiepenningen kosten € 2,30en betaling kan zowel met pinpas alsook contant.
 • De loten voor de tombola kunnen alleen contant betaald worden

Winterstop zwemmen

Op maandag 18 december 2023 hebben we de laatste zwemavond voor dit jaar. De draad wordt weer opgepakt op maandag 8 januari 2024.

Het bestuur wenst jullie allen een zeer fijne kerst toe en een zeer gelukkig maar vooral gezond 2024 toe!

Het bestuur

GSVHet Maasland

Uitnodiging voor het Kerstdiner

Op zaterdag 9 december om 13 uur is het zover! (Inloop vanaf 12.30 uur).

Ons jaarlijkse 3 gangen kerstdiner staat weer gepland in het:

Maaslandcentrum, Burgemeester Maenenstraat 45, 6181 EA Elsloo

Wil je erbij zijn? Geef je dan op door dit formulier af te geven aan een van de bestuursleden.

We hopen op een grote opkomst!

Bij het hoofdgerecht van dit diner kun je kiezen uit gratin of frietjes.

Kosten: € 18,50 (gratin)/ € 21,– (frietjes)

Introduce: €26,– (gratin)/ €28,50 ((frietjes)

Wil je alsnog graag extra frietjes, dus ook bij de gratin, dan dient u €2,50 p.p. extra over te maken.

Maak het bedrag over op het volgende bankrekeningnummer:

NL22RABO 0310 1429 97 t.n.v. GSV Het Maasland

onder vermelding van uw naam en kerstdiner 2023 en uw voorkeur.

Opgeven uiterlijk 30 november 2023

Namens het bestuur, alvast een fijne kerst en een gezond 2024

———————————————————————————–

Voor- en achternaam:………………………………….

Normaal*/speciaal dieet*/Vegetarisch*/frietjes*

*Omcirkelen wat van toepassing is.

Nieuwsflits Speciaal

Nieuwsflits speciaal

Beste leden,

Graag vestig ik jullie aandacht op onderstaand bericht van Koor Zanglust.

Het bestuur van GSV Het Maasland

Beste leden van GSV Het Maasland

Op zaterdagavond 28 oktober 2023 geeft Gemengd Koor Zanglust een themaconcert in de Hanenhof te Geleen (Herenhof 2).

Ter gelegenheid van het 115-jarig bestaan zingt het koor met medewerking van:

 • Emy Hagen,
 • Youri Haagmans
 • het trio KeiZeM!

een scala aan Engelstalige, Franstalige en Limburgse liederen.

De titel van het concert “Veer hawte same” geeft weer dat het koor al heel lang bestaat en nog lang niet van plan is om te stoppen.

Het concert begint om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur.

Kaarten ad € 12,50 kunt u in de voorverkoop bestellen via:

Aan de avondkassa kosten deze € 15,00.

De leden van het koor nodigen u van harte uit om het concert bij te wonen.

Met vriendelijke groet,

Gemengd Koor Zanglust Geleen

Jacqueline Smits-Heijnen

Secretaris

06-44010538