Nieuwsflits 2024-04-25

Beste leden,

Op zaterdag 22 juni om 13.00 u vindt onze zomerafsluiting plaats.

Deze zal worden gehouden in de vorm van een ‘Jeu de boule-middag’ bij vereniging ‘Ummer d’r Bie’ Platijkweg 2 in Stein.

Wilt u graag deelnemen dan kunt u zich opgeven vóór 15 juni via de mail of bij het zwembad.

De eigen bijdrage voor deze activiteit is € 5,-  U krijgt hiervoor 2 consumpties aangeboden.

De bijdrage kunt u overmaken op rek.nr. NL 22RABO0310142997 onder vermelding van ‘Jeu de boule’.

Uw aanmelding is pas definitief als er betaald is. Er is geen teruggave bij afmelding!

Met vriendelijke groet

Het bestuur

Aankondiging Algemene Ledenvergadering

Beste leden,

Zoals ieder jaar zal er ook dit jaar weer een jaarvergadering plaatsvinden en wel op dinsdag 2 april aanstaande. (dag naar paasmaandag)

Agenda Jaarvergadering GSV

Datum:      2 april 2024

Locatie:     scoutinggebouw Stein, Dieterenstraat 5, 6171 JK Stein

Punten:

1.     Opening

2.     Notulen jaarvergadering 2023

3.     Financieel verslag 2023

4.     Decharge penningmeester

5.     Nieuwe kas-commissielid + reserve lid

6.     Vaststellen contributie volgend jaar

7.     Afscheid Norbert Zeegers als secretaris

8.     Wie wil het secretariaat overnemen?

9.     (Her)Verkiezing bestuursleden 

10.  Activiteitencommissie

11.  Mededelingen

12.  Rondvraag

13.  Afsluiting

Meld u s.v.p. Voor 25 maart aan, dit i.v.m. het regelen van de vergadering.

Als bestuur hopen we op een goede opkomst!

Met vriendelijke groet,

Bestuur GSV het Maasland

Nieuwsflits 2023-04-03

Beste leden,

Wij sturen jullie dit bericht als herinnering dat de jaarvergadering plaats vind op dinsdag 18 april 2023, info zie nieuwsbrief van 27 maart 2023.

Zoals in de bijlage van de agenda vermeld staat zouden we graag weten of jullie naar de jaarvergadering komen.

Om globaal te weten hoeveel leden er komen zouden we het fijn vinden als jullie je aanmelden voor de jaarvergadering tot uiterlijk 12 april2023. Dit kan gedaan worden bij een der bestuursleden.

Verder willen we jullie graag op onderstaand attenderen.

Een oproep van Denise, onze hulp in het zwembad,

Hallo, voor de demontage activiteit van de dagbesteding waar ik werk zijn wij altijd dringend opzoek naar demontabele elektronica. We kunnen ALLES gebruiken met uitzondering van printers, oude beeldbuis Tv’s en koelkasten (ivm veiligheid). Als jullie iets hebben dat kapot is zou ik dat graag komen ophalen. Groetjes en een Denise!!🌸🌸

U kunt Denise bereiken op GSM06 – 83 39 50 48

Met vriendelijke groeten namens het bestuur,

Norbert Zeegers

Secretaris

G.S.V. Het Maasland